Veelgestelde vragen - CMSsystemen.nl

Veelgestelde vragen

Wat is het ICT informatiecentrum?
Het ICT informatiecentrum is gespecialiseerd in het samenstellen en publiceren van kennis en informatie over de keuze, implementatie en toepassing van moderne ICT oplossingen. Hierbij zijn wij volledig onafhankelijk. Wij hebben op geen enkele manier belang bij de levering van ICT producten en diensten. Daarom sturen wij u niet in uw keuzes en is het informatieaanbod altijd evenwichtig door gebruik van meerdere kennispartners met verschillende achtergronden, specialismen en belangen.
Wie betaalt de gratis informatie?
Het streven van het ICT informatiecentrum is om relevante publicaties en kennisproducten zo veel mogelijk gratis beschikbaar te stellen aan organisaties die zich oriënteren op nieuwe ICT oplossingen. Omdat de websites, publicaties en andere media van het ICT informatiecentrum bezocht en gebruikt worden door de doelgroep van ICT aanbieders, bieden wij hen mogelijkheden om reclame te maken voor hun oplossingen. Uit deze opbrengsten worden alle kosten betaald. Commerciële boodschap zijn altijd herkenbaar en commerciële partijen hebben nooit invloed op de inhoud van het medium. Daarin is het ICT informatiecentrum volledig onafhankelijk en zelfstandig.
Wie helpt mij met product- of leverancierselectie?
Het ICT informatiecentrum helpt u met informatie over hoe u ICT selectietrajecten opzet, organiseert en uitvoert en alle praktische, juridische en organisatorische aspecten daarbij. Product- of leverancierselecties voeren wij niet voor u uit, zodat onze rol bij de informatieverstrekking zuiver blijft.

Wij adviseren u om altijd zelf voldoende kennis te hebben over de uitvoering van het selectietraject en u inhoudelijk te laten begeleiden door deskundige partners, met kennis van uw proces en branche. Het is gebruikelijk dat dit betaalde diensten zijn. Er zijn diverse organisaties die u (online) veelal gratis hulp aanbieden bij pakketselectie en volstrekt niet onafhankelijk zijn. Op basis van summiere selectiecriteria worden u dan oplossingen geadviseerd van leveranciers waarmee de bemiddelaar commissieafspraken heeft. Soms gaat het hen om het verwerven van eigen opdrachten. Aan de resultaten van dergelijke selecties heeft u dus helaas weinig of niets.

Wie kunnen er boxen en andere kennisproducten aanvragen?
Boxen (themagerichte informatiepakketten) en andere kennisproducten zijn gratis en vrijblijvend beschikbaar voor beslissers en meebeslissers bij organisaties die zich serieus oriënteren op nieuwe ICT oplossingen voor hun eigen organisatie. U kunt ook meerdere boxen en kennisproducten aanvragen, zolang u voldoet aan de voorwaarden.
Wat is 'aanvullende informatie' of 'informatie op maat' bij een boxaanvraag?
Als u een gratis box (informatiepakket) aanvraagt bestaat deze uit informatie per post (boeken en publicaties), online informatie (overzichten, tools, enz.) en ‘aanvullende informatie’ of ‘informatie op maat’. Deze informatie wordt afgestemd op uw toepassing, branche, bedrijfsproces of ICT project en kan bestaan uit productinformatie, branchespecifieke informatie, checklists, enz. U ontvangt deze informatie, van enkele specialisten, zoals adviseurs of aanbieders van relevante ICT oplossingen. Na uw boxaanvraag kunnen zij contact met u opnemen om af te stemmen hoe zij u verder kunnen helpen of om uw vragen over uw project te beantwoorden. Heeft u (nog) geen behoefte aan, dan zullen zij u uiteraard verder niet meer benaderen. U ondervindt dus nooit overlast van uw aanvraag van een box. Overigens geeft 95% van alle boxaanvragers aan dat zij de aanvullende informatie van specialisten zeer nuttig en prettig vonden.
Wat doet het ICT informatiecentrum met mijn gegevens?
Gegevens die u invult bij de aanvraag of download van informatie komen nooit zonder uw medeweten of toestemming beschikbaar voor derden. Daar waar het voor het toezenden van aanvullende informatie noodzakelijk is dat externen over uw contactgegevens beschikken, is dat vooraf bij u bekend en heeft u de zekerheid dat de partijen die u de informatie gaan leveren daar vertrouwelijk mee omgaan. Het ICT informatiecentrum gebruikt uw gegevens om u per reguliere e-mail, de ICT nieuwsbrief of post te informeren over nieuwe kennisproducten of andere relevante informatie. Afmelden hiervoor kan uiteraard altijd.
Ondervind ik overlast na een aanvraag?
Het ICT informatiecentrum stelt zich ten doel om u te helpen en zeker niet om u overlast te bezorgen. Na aanvraag van een box of ander kennisproduct kunnen wij u eenmalig bellen om uw aanvraag te verifiëren. Na aanvraag van een box kunnen enkele specialisten (nooit meer dan tien) eenmalig contact met u opnemen om met u af te stemmen met welke aanvullende informatie zij u van dienst kunnen zijn. In de praktijk wordt deze hulp door 95% zeer gewaardeerd. En mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan nemen wij altijd contact op met de partij waartegen u bezwaar maakt. Zo kunnen wij toekomstige misverstanden voorkomen.
Wie is de bron van alle kennis en informatie?
Het ICT informatiecentrum werkt samen met meer dan 200 kennispartners. Als consultant, adviseur, onderzoeker, trainer of leverancier zijn zij betrokken bij ICT projecten en de selectie en implementatie van bedrijfssoftware. Hun visies, adviezen, tips en ervaringen zijn weergegeven in de boeken, publicaties en selectietools van het ICT informatiecentrum.
Er zijn initiatieven die op die van het ICT informatiecentrum lijken. Hoe zit dat?
In 2001 introduceerden wij de eerste website en het eerste informatiepakket over softwareselectie: CRMsystemen.nl en de CRM box. Daarna volgden meer websites en meer boxen (met vergelijkbare namen) over ERP, CMS, DMS, BI, HRM, WMS, TMS en andere bedrijfssoftware. Sinds 2010 vallen al deze initiatieven onder de naam ICT informatiecentrum. Vanaf het eerste moment dat de bekendheid van onze websites, boxen en andere initiatieven toenam – nu 14 jaar geleden – zijn er partijen (ook ICT leveranciers die u ‘onafhankelijke’ selectietools aanbieden …) die onze ideeën en concepten kopiëren voor eigen gewin. Helaas zorgt dit soms voor verwarring, temeer er daarbij ook regelmatig gebruik gemaakt wordt van onze teksten en op onze merknamen gelijkende begrippen. Wij hebben niets met deze partijen te maken! Onze initiatieven herkent u altijd aan het logo van het ICT informatiecentrum. Dat garandeert u unieke, originele en met zorg ontwikkelde kennisproducten en volledige onafhankelijkheid in uw keuze van welke ICT oplossing dan ook.