Privacy statement

Het ICT informatiecentrum garandeert u een zorgvuldige behandeling van persoons- en bedrijfsgegevens en houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Van bezoekers van websites van het ICT informatiecentrum die een box, informatiepakket, boek of andere publicatie aanvragen of downloaden, een vraag stellen via de Servicedesk of anderszins contact hebben met het ICT informatiecentrum, legt het ICT informatiecentrum gegevens vast, waaronder contactgegevens, bedrijfsgegevens en functiegegevens. Deze gegevens gebruikt het ICT informatiecentrum voor de uitvoering en afhandeling van de betreffende verzoeken en voor toezending van relevante informatie over relevante producten en diensten van het ICT informatiecentrum. Uitsluitend indien een bezoeker/aanvrager het ICT informatiecentrum daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, kunnen zijn of haar gegevens voor het verstrekken van aanvullende informatie aan derden beschikbaar worden gesteld. Het ICT informatiecentrum draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door partijen die daar met uw toestemming over kunnen beschikken.

Voor het bezoeken van deze website worden geen persoonlijke gegevens van u gevraagd. Voor eigen onderzoek wordt uw klikgedrag wel geregistreerd. Hiermee wordt de belangstelling voor bepaalde onderdelen van de website gemeten, zodat het informatieaanbod hierop beter kan worden afgestemd. De gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein bestand dat via de website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wat in cookies wordt opgeslagen, is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Wilt u geen gebruik maken van Google-cookies dan kunt u zich afmelden voor het gebruik hiervan in de Instellingen voor advertenties van Google. Tevens kunt u zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Het ICT informatiecentrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.