CMS systemen | Ontwikkelingen – CMSsystemen.nl

CMS systemen ontwikkelingen

De ontwikkelingen van CMS systemen van de afgelopen vijf jaar vulde de behoefte van gebruikers op het gebied van functionaliteit en gebruiksgemak. Over deze ontwikkelingen schrijven diverse CMS specialisten op deze pagina.

Veel organisaties verleggen de focus van ICT naar marketing. Daardoor zijn gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid sterk verbeterd. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de nadruk minder op publicatie, management en integratie ligt. Bedrijven richten zich met hun CMS systemen meer op verrijking. Communicatie, marketing en verkoop staan centraal en daarvoor worden alle beschikbare middelen ingezet. Voorbeelden zijn RSS, web 2.0 voor interactie en engagement, SEO en Search Engine Marketing, user generated content en hergebruik van online of eigen widgets. Alterian

CMS systemen zorgen ook voor klantenbinding

CMS systemen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een product om content te beheren, op te slaan en te publiceren, tot een veel breder middel om klantenbinding te verbeteren. Tegenwoordig gaat het naast het leveren van consistente en up-to-date informatie, vooral om het verhogen van conversies, het opbouwen van een hechte relatie met klanten door relevante en overtuigende klantervaringen te bieden en alle beschikbare communicatiemiddelen te gebruiken om de klanten te bereiken. SDL Solutions Division

In de afgelopen vijf jaar is het (ook voor de kleinere organisaties) veel eenvoudiger geworden om grote en complexe sites te beheren en gerichte en actuele informatie te communiceren aan grote groepen. Daarmee is het web als (massa)communicatiemiddel volwassen geworden. Bovendien heeft een verschuiving plaatsgevonden naar meer persoonsgerichte diensten en zijn toepassingen ontstaan waarmee de ontvanger gericht naar informatie zoekt of zich abonneert op informatie. Dit vereist een andere manier van communiceren. Tenslotte is een duidelijke tendens zichtbaar in de waardering van webcontent: met deze informatie wordt de organisatie ge(re)presenteerd en deze dient dus zorgvuldig te worden beheerd. Decos Software Engineering

Open source CMS systemen

In de afgelopen vijf jaar zien we een sterke opmars van open source CMS systemen. Naarmate de focus de afgelopen jaren is verschoven van brochure website naar interactieve webapplicaties, is de behoefte ontstaan om CMS systemen te kunnen integreren als onderdeel van een dergelijke applicatie. Open source CMS systemen maken dit doorgaans makkelijker, omdat de broncode van de systemen beschikbaar en modificeerbaar is. Een andere belangrijke ontwikkeling is de trend dat content steeds vaker hergebruikt wordt voor meerdere kanalen. Waar vroeger een CMS vooral voor een website werd gebruikt, zien we nu meer behoefte aan het delen van content tussen interne bedrijfssystemen, het internet en andere kanalen die een bedrijf gebruikt (traditionele media, mobiele toepassingen, etc.). Ibuildings

Web content management systemen zijn steeds meer content management frameworks geworden. Ze bieden een platform waarop eenvoudig te koppelen is naar externe applicaties via webservices en API’s en bieden een modulaire opbouw. Open source systemen zijn de afgelopen jaren volwassen geworden tot stabiele omgevingen met een grote community en professionele ondersteuning. Ondersteuning voor mobiele kanalen, narrowcasting en verregaande integratie met CRM en ERP systemen. Waar een WCM voorheen een tool was om efficiënt de content te onderhouden, krijgen CMS-en daarnaast steeds meer functies die passen bij online marketing. Webcontent onderhoud blijft centraal, maar het meten en bijsturen van doelgroepgerichte content wordt steeds belangrijker. Colours