CMS pakket | Aanschaffen – CMSsystemen.nl

CMS pakket aanschaffen

Wanneer is het zinvol om een web content management systeem aan te schaffen? Op deze pagina leest u het antwoord op deze vraag, geformuleerd door de kennispartners van het ICT informatiecentrum op het gebied van web content management en de selectie van een CMS pakket.

Content publiceren
Wanneer er behoefte is om content te publiceren en gestructureerd te beheersen, dan is het zinvol om een CMS systeem te gebruiken. Dit kan overigens best een open source CMS zijn in veel situaties, waardoor er feitelijk geen aanschaf hoeft plaats te vinden. Sogeti Nederland

CMS pakket vaak zinvol

De kosten van een content management systeem (CMS pakket) zijn vandaag de dag zo laag dat het bij het bouwen van een nieuwe website weinig tot geen extra kosten met zich mee brengt. Om die reden is het voor een organisatie die een nieuwe website laat ontwikkelen altijd zinvol om een CMS pakket aan te schaffen. Een content management systeem inbouwen in een al bestaande website is een ander verhaal. Het is niet altijd even eenvoudig een CMS pakket te integreren op pagina’s waar daar vooraf geen rekening mee is gehouden. Of het voor een organisatie zinvol is een CMS aan te schaffen voor een al bestaande website, hangt er sterk van af hoe veel en hoe regelmatig er iets aan de website verandert dient te worden en of het bedrijf een eigen webmaster in dienst heeft of niet. Communicatie kant

In beginsel is het voor iedere organisatie zinvol om te zorgen dat zij zelf haar website kan beheren. In geval van spoedeisende wijzigingen is het altijd een prettig gevoel dat een ingreep intern uitgevoerd kan worden.

Daarnaast maakt het bezit van een WCM het eenvoudig om tekstueel onderhoud aan een hierin gespecialiseerde professionele derde partij uit te besteden. Vanuit kosten- en kwaliteitsoogpunt is een WCM een eenvoudige manier om niet afhankelijk te worden van uw webleverancier. Omines

CMS pakket vergroot effectiviteit

Het basisprincipe van een CMS pakket is het scheiden van content, design, lay-out, structuur en functionaliteit. Zo kunnen redacteuren, vormgevers en programmeurs zich concentreren op hun eigen taken en worden complexe taken makkelijker. Met een CMS pakket is content eenvoudig te publiceren, te wijzigen en te analyseren. Dit alles binnen de vastgestelde eisen van de communicatiestrategie en vormgeving. De voordelen gaan verder als de omgeving complexer wordt. Als meerdere afdelingen of personen aan een site werken, is het efficiënt om de afstemming, planning en goedkeuring in workflows vast te leggen. Bijkomende voordelen zijn dan een beter overzicht bij het zoeken naar specifieke content, hergebruik en personalisatiemogelijkheden voor doelgroepen. Die aanpak vergroot de efficiency en effectiviteit van een online omgeving. Alterian

Het is zinvol om een CMS pakket aan te schaffen, wanneer organisaties die via hun website meer willen zijn dan alleen een uithangbord en visitekaartje. Deze organisaties doen er goed aan om een selectie te maken voor een CMS pakket dat bijdraagt aan het bereiken van hun business doelstellingen. Sitecore