CMS systemen | Zo vergelijkt u ze – CMSsystemen.nl

CMS systemen vergelijken

In de fase van het selectietraject dat u CMS systemen wilt gaan vergelijken, zijn de eisen die u stelt aan het nieuwe CMS systeem meestal al gedefinieerd en kunt u zich richten op een eerste oriëntatie van beschikbare CMS systemen. Het resultaat van deze fase is een shortlist van mogelijke CMS systemen die u vervolgens met elkaar kunt vergelijken. Maar hoe doet u dit dan en op welke zaken moet u bij het vergelijken goed letten? Onderstaand geven enkele CMS specialisten u advies over het vergelijken van diverse CMS systemen.

Goed vergelijken is lastig
Het is niet makkelijk om CMS systemen goed met elkaar te vergelijken, vanwege diverse invalshoeken vanuit de leverancier: prijs, implementatie traject, open source wel of niet, etc. Om CMS systemen het beste met elkaar te vergelijken, moeten diverse eisen in kaart zijn gebracht zoals: systeemvereiste, privileges, support, gebruiksvriendelijkheid, techniek, flexibiliteit, standaardmodules, kosten, meerdere talen, pakketselectie en integratie met andere afdelingen. RiboSystems

CMS systemen vergelijken

Vergelijken op functionaliteit

Naast een financiële en technische vergelijking, die op zich eenvoudig uit te voeren zijn, is een functionele vergelijking soms lastig. Niet alle CMS systemen hebben een testomgeving waarin uitgebreid getest kan worden. Bovendien is een testomgeving meestal niet maatgemaakt naar de gestelde wensen en eisen. Vergelijkingen van de beheeromgeving zijn erg zinvol voor organisaties die veelvuldig aan hun website(s) werken. Effectief en overzichtelijk gebruik van het CMS systeem wordt dan van groot belang. Door de financiële, technische en gebruiksfactoren met elkaar te vergelijken en daarnaast ook een goede inschatting van het implementatietraject te maken, komt een duidelijk overzicht naar voren. Hardworks

Helaas bestaat een goed resultaat uit een enorm spectrum van verschillende facetten, die afhankelijk van uw wensen allemaal in enige mate belangrijk zijn. Een website dient zich aan standaarden te houden, gemakkelijk onderhoudbaar te zijn, structureel goed beveiligd te zijn tegen misbruik en indringers, eenvoudig uitbreidbaar te zijn bij toekomstige nieuwe ontwikkelingen, goed bestand te zijn tegen grote gebruikerspieken en onder alle situaties perfect te presteren qua snelheid.

In de praktijk zal een standaardproduct altijd steken laten vallen, omdat het te weinig is aangepast aan uw specifieke situatie. Met een gespecialiseerd systeem, waarmee uw eigen maatwerk CMS wordt gebouwd, is het beter mogelijk om op specifieke eisen te optimaliseren. Er kan veel worden aangepast om zo perfect uw wensen in te vullen. Omines

Eisen en wensen
Het is belangrijk om te weten wat de wensen en eisen van de organisatie zijn, op technisch vlak, op organisatorisch vlak en vanuit gebruikersperspectief. Aan de hand van deze eisen en wensen kunnen de requirements voor het CMS systeem worden opgesteld vanuit de organisatie. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke producten interessant zijn, welke road-map de producten hebben en wat de ontwikkelingen zijn. Aan de hand van de informatie vanuit de organisatie en de informatie van de verschillende CMS systemen kan gekeken worden wat de beste match is. Een advies is om daarbij zo kritisch en concreet mogelijk te worden m.b.t. aanschaf. Automama

Voorbereiding op nieuwe CMS systemen

Voorheen werd een longlist van CMS systemen gebaseerd op de eisen- en wensenlijst van de redactie. Tegenwoordig liggen de eigenschappen van CMS systemen steeds dichter bij elkaar en voldoen ze ook allemaal aan de eisen van de longlist. Het is belangrijker om de functie van het CMS systeem in het vizier te houden: wat moet het CMS systeem nu bewerkstelligen? Zaken die in de voorbereidingsfase verder goed moet worden gedefinieerd, zijn: het type website, de aansluiting op de organisatie, architectuur, technologie en de infrastructuur. Dit zijn de factoren die vervolgens bepalen of een content management systeem op de longlist terechtkomt. Daarna kan de eisen- en wensenlijst gebruikt worden om een relevante shortlist te krijgen. Yellow & Red