CMS selectie | Valkuilen bij CMS selectie – CMSsystemen.nl

Valkuilen bij CMS selectie

Nog steeds zijn er organisatie die worstelen met de invoering van een CMS systeem. Veel implementaties mislukken dan ook, meestal door een verkeerde aanpak van het selectietraject. Hoe voorkomt u fouten die anderen al voor u maakten? Welke valkuilen moet u weten te omzeilen? U leest de antwoorden in de boeken en publicaties die het ICT informatiecentrum hierover uitgeeft. U ontvangt deze kennis en informatie als onderdeel van de CMS box. Een korte greep van enkele valkuilen leest u hieronder.

Vaak loopt een CMS selectie spaak op onduidelijke afspraken, slechte communicatie en niet overeengekomen meerwerk. Zorg voor een goed functioneel ontwerp, dit biedt alle betrokkenen houvast. Houd ook de gemaakte afspraken, (deel)planningen en begrotingen onder de loep en vergelijk deze met de gestelde doelen en budgetten. Als in het project een oude website compleet vervangen wordt, denk dan aan het aanmaken van redirects, zodat de posities in de zoekmachines behouden blijven. Hardworks

Begin niet direct met de CMS selectien

Als een organisatie een CMS selectie wil uitvoeren, gaat men in veel gevallen direct aan de slag met het selecteren van een CMS systeem. Er wordt naar prijs en implementatietijd gekeken en men kijkt vaak in een latere fase naar organisatorische aspecten, zoals bedrijfsproces en doelstellingen. Er is onvoldoende onderscheid tussen eisen en wensen. Er wordt gewerkt met een checklist waarbij de nadruk wordt gelegd op wát, maar niet op hóe te implementeren. Bij zoekmachineoptimalisatie komt de klant erachter dat het reeds geïmplementeerde CMS systeem en onderliggende techniek en content op de site, onvoldoende zoekmachinevriendelijk zijn. Het is aan te raden om vanaf het begin rekening te houden met zoekmachineoptimalisatie. RiboSystems

Een CMS selectie is mislukt als de vooraf beoogde doelen niet gehaald zijn. De kans daarop is groot als je aan het CMS project begint zonder dat je weet waar je gaat eindigen. Dit zal resulteren in een realisatie fase waarbij de planning niet gehaald wordt en het budget overschreden wordt. Een andere valkuil is om te veel ineens te willen. Bij een groter project los je dit op door de site in gedeeltes op te laten leveren. Eerst de basis-functionaliteit, dan de extra modules. Toomba

CMS selectie mislukt als criteria niet voldoen

Als het CMS systeem na implementatie niet aan de oorspronkelijke criteria voldoet. Of als het niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers is de CMS selectie mislukt. In veel gevallen proberen bedrijven met maatwerk de schade te beperken of ze laten het CMS systeem voor wat het is. In beide gevallen is er sprake van desinvestering. Alterian benoemt de valkuilen in ‘De zeven hoofdzonden van content management’: begeerte, gemakzucht, verborgen agenda, trots, oogkleppen, kwaliteit van content en weerstand. Als een organisatie zich bewust is van deze valkuilen en daarop actie onderneemt, is de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk hoger. Alterian