CMS systeem | Succesfactoren selectie - CMSsystemen.nl

Succesfactoren bij selectie van een CMS systeem

Er zijn veel aspecten die bepalen of de selectie en implementatie van uw CMS project probleemloos verloopt of niet. Enkele kennispartners van het ICT informatiecentrum op het gebied van web content management zetten de belangrijkste succesfactoren op een rij.

Er is een goede balans tussen positie en inbreng van functionele eigenaren en ondersteunende en/of adviserende afdelingen. Projectmedewerkers zijn voldoende gemandateerd om binnen het project op basis van nieuw of voortschrijdend inzicht ad-hoc beslissingen te nemen. Hierover moeten in een vroeg stadium afspraken worden gemaakt met opdrachtgever. Een goed testplan is beschikbaar. Dit ondersteunt de opdrachtgever in het kennismaken met de geïmplementeerde omgeving. Tevens toetst het testplan of de wijze van implementeren overeenkomt met de werkwijze van de opdrachtgever. De beheerorganisatie is optimaal ingericht. Met de oplevering van iedere deelimplementatie wordt deze overgedragen aan de beheerorganisatie van de opdrachtgever en daarmee ‘eigen’ gemaakt. Seneca

Voordelen CMS systeem moeten glashelder zijn

De kloof tussen business en ICT is een bekend struikelblok en dat is voor een CMS systeem niet anders. Betrek daarom gebruikers bij het selectieproces, bijvoorbeeld via workshops. Zo wordt voor iedereen duidelijk wat het nieuwe CMS systeem voor hun gaat betekenen, hoe het aansluit op de bestaande werkwijze en – belangrijker – wat het hen gaat opleveren. Het is zaak om naast de technologie dus ook oog te hebben voor de gebruikersvriendelijkheid. Een ander aandachtspunt is het projectmanagement van de implementatie. Adequaat managen van de technische, organisatorische en menselijke aspecten is cruciaal. De voordelen van het nieuwe CMS systeem moeten voor alle betrokkenen glashelder zijn. En zeker vlak na de implementatie is training, begeleiding en nazorg onmisbaar. Alterian

Een CMS project is succesvol als de gebruiker aan het eind van het project heeft gekregen wat hij wilde hebben en het project binnen het budget gebleven is. Als er een commerciële deadline aan het project hangt, dan hangt het succes natuurlijk ook af van het halen van deze deadline. Ervaring leert dat deze succesfactoren doorgaans niet van het gekozen CMS systeem afhangen, maar van de gekozen projectmethodiek. Los van de projectfactoren zijn er nog andere succesfactoren, zoals gebruikerstevredenheid en daarmee samenhangend de mate van acceptatie van een nieuw systeem onder de gebruikers. Ibuildings

Doelen zijn gerealiseerd
Een CMS project kun je succesvol noemen als vooraf gestelde doelen zijn gerealiseerd. Verwerk de doelen en hoe deze worden gemeten in een functioneel ontwerp. De succesfactoren zijn dus afhankelijk van de wensen. De wens voor een CMS systeem met webshop is anders dan de wens voor een website om het bedrijf zelf te promoten. Novusoft

CMS systeem moet voldoen aan behoefte

Het is niet de techniek, het is niet de afdeling communicatie. Het succes van het gekozen CMS systeem komt tot uiting in de aansluiting bij de beleving van de klant, of dat nu kopers van je product of medewerkers zijn. Indien je CMS systeem inspeelt op de vragen en behoeften die zij hebben, zal de mate waarin het CMS systeem succesvol wordt, toenemen. Eenmaal beginnen, is nooit meer eindigen. Dat betekent dat een project pas succesvol kan worden genoemd als je er langere tijd mee hebt gewerkt. Isodorusweb informatieadvies