CMS implementatie | Aanbevelingen - CMSsystemen.nl

CMS implementatie

Bij CMS implementatie zorgt u ervoor dat het content managementsysteem operationeel wordt. Over de belangrijkste aspecten van deze implementatie leest u op deze pagina.

Zorg voor terugkoppel-momenten
Blijf betrokken bij de CMS implementatie en zorg voor regelmatige terugkoppel-momenten. Een leverancier die pas aan het einde zijn werk oplevert loopt de kans dat de CMS oplossing toch niet helemaal aansluit bij de wensen. Wanneer er vaker een tussenoplevering is, dan zijn er ook meer momenten om het CMS project bij te sturen, zowel qua functionaliteit als qua proces. Ibuildings

CMS implementatie vereist aandacht

De CMS implementatie beperkt zich niet tot alleen een mooi grafisch uitziende website. Tegenwoordig is het een presentatie van de interne organisatie naar de buitenwereld. Dit verlangt aandacht en kwaliteit. Dat begint al met een goede voorbereiding en selectietraject. Zorg ook dat de website (en dus CMS systeem) onderdeel wordt van de organisatie en er niet los bij hangt. Efficiency is pas haalbaar als elektronische communicatie volledig in het bedrijfsmodel is geïmplementeerd. Semias

Realiteit is essentieel
Een realistische projectaanpak is essentieel. Kenmerkend zijn een pragmatische, flexibele en gefaseerde aanpak, waarbij de doelstellingen scherp in het oog worden gehouden. Deze aanpak dient zich te vertalen in een project, waarbij parallel functionaliteit en vormgeving worden ontwikkeld.

Dit garandeert een volledige integratie van beide onderdelen. De CMS implementatie kan het beste gefaseerd plaatsvinden. Dit start met een definitief plan van aanpak, waarin de gewenste functionaliteit, vormgeving en technische inrichting gedetailleerd is uitgewerkt. Vervolgens worden kick-off, ontwikkeling vormgeving, sitebouw, opleidingen, installatie, acceptatie en evaluatie doorlopen. Zo kan een leverancier de levering van zijn diensten efficiënt uitvoeren, blijven de implementatiekosten laag en de doorlooptijd kort. Seneca

CMS implementatie door professionals

Een CMS implementatie heeft technische en organisatorische gevolgen voor een organisatie. Dit verandertraject vereist professionele begeleiding. Een optimaal implementatieproces vraagt daarom om transparant projectmanagement, een bewezen implementatie-methodologie en regelmatige audits. Klant en leverancier moeten op de belangrijke momenten tijdens de CMS implementatiefase bepalen of de gestelde criteria nog goed worden ingevuld. In het verlengde van de implementatie zijn documentatie en training van de eindgebruikers aspecten die ruime aandacht vragen. De kracht van een CMS systeem wordt namelijk vooral bepaald door de kwaliteit van de content. Alterian